Политика за поверителност

Тръпкови ООД е регистриран като администратор на лични данни и е вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен N 369384.

Уважаеми Клиенти,предоставяме Ви информация относно вида и начина на използване на предоставените лични данни,във връзка с изпълнението на продажба на инструменти,консумативи и резервни части,предлагани в онлайн магазина на Тръпкови ООД.

       1.Какви категории лични данни и на какви категории физически лица се обработват:

- „обикновени” лични данни – имена, адрес, електронна поща;
- единен граждански номер(само при изрично желание от Ваша страна за покупка на изплащане)
2. За какви конкретни цели се събират, съхраняват и обработват личните данни
Обработването на Вашите данни е  необходимо за изпълнението на задълженията ни като търговец на заявените от Вас стоки .
3. На кого се предоставят или разкриват личните данни извън организацията:
на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане) :
- куриерски фирми - Когато използваме куриерски фирми  , свързани с изпълнение на задължения по продажба, то Тръпкови ООД   разкрива "обикновени" лични данни, само след изрично съгласие от Ваша страна и писмено уверение от страна на куриерските фирми за гарантирано съхранение на предадените лични данни съгласно законовите разпоредби.
- кредитни институции -при заявена покупка на лизинг-в тези случаи Тръпкови ООД е междинен приносител на лични данни с посочените институции, с които е подписал споразумения за защита на личните данни на клиентите си.
4.Не се предават (трансферират) лични данни ,извън посочените с цел изпълнение на задълженията ни на търговец.
5. Колко време се съхраняват личните данни в организацията. Вашите лични данни остават в нашата система до момента на изпращане на поръчката .
Регистрацията на сайта е абсолютно доброволна.Вие може да изберете дали да се регистрирате на сайта или да го разгледате и правите поръчки без регистрация.

Съгласно българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, предоставени и обработвани от Тръпкови ООД:

       -право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от Тръпкови ООД

- право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
- право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
- право на ограничаване на обработването
- право на преносимост на данните
- право на възражение
При възникване на въпроси относно съхранението на лични данни,моля свържете се с нас на адрес : гр.Варна, ул.Радецки 16 , email: [email protected]